מילון מונחים

SIY = Solve It Yourself

SA = Solution Architecture

CSE = Customer Success Engineer

The Three C’s = Champion, Contact, Covert Partner

מודעות פרסומת